Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Adfærdskodeks

Adfærdskodeks

Grundlæggende krav
Vi, Numatic International Schweiz, ser os selv som en fremtidsorienteret virksomhed og en engageret partner for vores kunder. Vi lægger derfor stor vægt på retfærdigt samarbejde og på at kombinere og realisere vores virksomheds økonomiske, økologiske og bæredygtige mål.

Overholdelse af alle gældende love og regler er en selvfølge for os og grundlaget for vores handlinger. Dette er den eneste måde at sikre, at vi alle kan behandle hinanden retfærdigt. Tilsidesættelse af regler har ikke kun juridiske konsekvenser, men skaber også en ubalance.

Arbejdsvilkår
Numatic tolererer ikke børnearbejde. Alle beskæftigede medarbejdere er over minimumsansættelsesalderen og har en gyldig ansættelseskontrakt. Arbejdsmiljø- og sikkerhedslovgivning overholdes, ulykkesforebyggende regler overholdes, og overholdelse kontrolleres regelmæssigt. Brug af den nyeste teknologi og installation af ergonomiske arbejdspladser bidrager til et behageligt arbejdsmiljø og fremmer varigt vores medarbejderes sundhed.

Overholdelse af den lovpligtige arbejdstid er lige så vigtig for os som at betale rimelige lønninger og betale sociale bidrag og skat.

Ligebehandling
Alle medarbejdere har ret til ligebehandling. Numatic sikrer, at ingen af vores medarbejdere bliver diskrimineret på grund af deres køn, alder, religion, sociale baggrund, ideologi, handicap, etnisk og national oprindelse, politisk holdning, seksuel orientering, eller andre personlige egenskaber.
Vores medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed. Enhver overtrædelse vil blive forfulgt af ledelsen.

Bæredygtighed
Som en fremtidsorienteret virksomhed ser vi de energieffektive funktioner i vores apparater som et grundlæggende bidrag til miljøbeskyttelsen. Men Numatic går et skridt videre: Vi ønsker at fremstille økologisk fornuftige produkter.
Allerede under produktionen spares der ressourcer, og leverandører udvælges ud fra deres sociale og økologiske ansvar. Med skiftet til miljøvenlige og bæredygtige fremgangsmåder gennem hele fremstillings- og salgsprocessen opfylder vi krav, der rækker langt ud over de lovmæssige krav.
Numatics miljøledelse opfylder således fuldt ud kravprofilen i DIN EN ISO 14001. Vores filosofi er ikke kun at fastholde disse mål, men at udbygge dem yderligere.

Til realiseringen bruger vi følgende tiltag: Overholdelse af alle relevante miljølove med forudseende overvejelser om fremtidige udviklinger. Fremstilling og salg af effektive og miljøvenlige produkter, som udover reduceret energiforbrug også er kendetegnet ved andelen af brugte genbrugsmaterialer. Hurtig implementering af nyvundet viden i fremstillings- og arbejdsprocesser, der minimerer miljøbelastningen. Ingen brug af sundhedsskadelige materialer. Den årlige gennemgang af de specificerede miljømål og deres løbende justering for at forbedre den økologiske balance. Implementering af særlige uddannelsesprogrammer, der sikrer, at alle Numatic-medarbejdere også er opmærksomme på de stillede opgaver og handler derefter. Kommunikation af det økologiske ansvar.

Korruption
Det er forbudt for medarbejdere at tage imod bestikkelse i form af penge eller gaver. Ligeledes vil det ikke blive tolereret at give forretningspartnere uegnede gaver. Kun gaver af ringe værdi kan accepteres, hvis manipulation er udelukket.

Kommunikation af denne adfærdskodeks
Dette dokument gives til alle medarbejdere og den aktuelle version kan findes på intranettet. Efter ønske kan denne kodeks blive sendt til samarbejdspartnere.

Overholdelse af retningslinjerne
Numatic lægger størst mulig vægt på overholdelse af de fastlagte retningslinjer. Afvigelser skal straks dokumenteres og udbedres. Adfærdskodeksens mål og opgave er den løbende udvikling af sociale standarder.

Numatic appellerer til alle medarbejdere om at indberette overtrædelser. Dette er den eneste måde at sikre, at vi handler retfærdigt over for vores kunder og også inden for vores virksomhed. Efter ønske bliver overtrædelser accepteret anonymt og naturligvis behandlet fortroligt.

Udgave 09/2022

Retningslinjer

Certifikater

Yderligere information